De Boezels

Jeugdvereniging Westerbeek

Aanmelden Boezels

Hallo jongens en meisjes van groep 3 t/m 8,

De vakantie is weer bijna voorbij en dus beginnen we weer met de clubochtenden van “De Boezels”.
Op zaterdag 25 augustus is de eerste clubochtend. Jullie mogen allemaal een kijkje komen nemen in De Schans (De Wissel) en je mag dan je papa en/of mama ook meebrengen. We beginnen altijd om 9.30 uur en om 11.00 uur is het afgelopen.

Voor het jaar 2018/2019 vragen wij een contributiebedrag van € 40,- per kind (excl. kamp). Als je je opgeeft, dan graag het bedrag vóór 15 sept. 2018 overmaken op banknummer NL15RABO014.02.04.458 t.n.v. “Stichting Jeugdwerk Westerbeek” o.v.v. “contributie …….(naam)…… 2018”.

Vul onderstaand aanmeldformulier voor 8 september in als je lid wilt worden van de boezels.
Alle velden met een * zijn verplicht